“15 jaar terug leerde ik SprintPlus kennen op de universiteit. Ik had net leerpsychologie gestudeerd en was helaas gezakt… tot ik SprintPlus leerde kennen. Pas na het beluisteren van de cursus begreep ik deze eindelijk en behaalde ik dan ook het dubbele van de punten.”

Marcia Verhulst

Wat is SprintPlus?

SprintPlus is een handig voorleesprogramma dat je helpt met lezen en schrijven. Door de aangename voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op. SprintPlus werkt ook rechtstreeks in je vertrouwde Microsoft Word. Een pdf-bestand, dus ook de digitale schoolboeken, kan je meteen openen in SprintPlus.

Naast de voorleesfuncties bevat de software een reeks extra hulpmiddelen zoals homofonenhulp, fonetisch lezen, markeerstiften, beeldwoordenboek, … die je helpen om beter te schrijven en vlotter te studeren.Vlotter leren lezen

Laat al jouw teksten voorlezen door SprintPlus. Het voorlezen kan op vele manieren: de gehele tekst, per alinea, per zin, per woord, in lettergrepen of zelfs fonetisch. Tijdens het voorlezen worden woorden gemarkeerd, zodat je de stem kunt volgen en tegelijk kunt meelezen. Je kan de tekst ook zelf lezen en de woorden waar je het moeilijk mee hebt, gewoon aanklikken en laten voorlezen via de handige klik-en-lees methode. SprintPlus ondersteunt ook klanklezen. Hierbij worden woorden fonetisch gespeld.

Beter spellen en schrijven

Luister naar wat je schrijft. Iedere letter, woord of zin die je typt, krijg je te horen. Zo merk je sneller fouten op. Sommige woorden zoals ‘zei’ en ‘zij’ klinken hetzelfde, maar worden toch anders geschreven. Bij die woorden, ook wel homofonen genoemd, is niet te horen of ze juist geschreven zijn. SprintPlus lost dit handig op door alle homofonen in een tekst weer te geven. Aan de hand van tekeningen, een verklaring en enkele voorbeeldzinnen worden de verschillende betekenissen meteen duidelijk.

De spellingscontrole controleert de tekst op spelfouten en de suggesties van de spellingscontrole kan je laten voorlezen. SprintPlus kan ook voorspellen wat je wil schrijven. De unieke dyslexie-specifieke woordvoorspeller ‘Skippy’ voorspelt woorden aan de hand van de reeds ingetypte letters. Ook als je een fout maakt geeft SprintPlus correcte voorspellingen. Typ je bv. ‘kompjoeter’, dan zal SprintPlus het juiste woord voorspellen.

Effici├źnter studeren

SprintPlus leest voor in het Nederlands, maar ook in andere talen zoals Engels, Duits en Frans. Zo begrijp je sneller wat er staat en kan SprintPlus ook helpen met de uitspraak. Met de markeerstiften van SprintPlus kan je kernwoorden en kernzinnen aangeven, schema’s maken en een tekst laten samenvatten. Of luister naar een cursus, boek of tekst, SprintPlus zet het document om naar een mp3.

Snel iets opzoeken in een (beeld)woordenboek?

Soms zit je vast in een tekst omdat je een woord niet begrijpt. Extra visuele uitleg verduidelijkt op een snelle en eenvoudige manier de woorden in een tekst. Daarom bevat jouw SprintPlus jaarabonnement standaard een beeldwoordenboek.

Daarnaast kan je gebruik maken van de Van Dale-woordenboeken in SprintPlus. Dat helpt je snel iets te begrijpen of te vertalen. De woordenboeken bevatten heldere omschrijvingen, correcte vertalingen en duidelijke voorbeelden. Bovendien krijg je extra informatie over grammatica. Alle verklaringen, vertalingen en voorbeelden kan je laten voorlezen. SprintPlus schakelt automatisch over naar de juiste taal bij het voorlezen.

Direct in Microsoft Word

Werk rustig verder in Word, met hulp van SprintPlus. Een handige werkbalk in Word laat toe om alle mogelijkheden van SprintPlus direct in Word te gebruiken.

Pdf en digitale schoolboeken

Pdf-bestanden, dus ook digitale schoolboeken zoals Dedicon pdf-documenten, kan je meteen in SprintPlus openen en laten voorlezen. Oefeningen uit een werkboek kan je op de computer invullen. Ook markeren, omcirkelen en tekenen is makkelijk. Via taalvelden schakelt SprintPlus om naar de juiste taal.

Websites, mails, sociale media, … Sprinter-leesknop leest ze voor

Met de Sprinter-leesknop kan je in andere programma’s een tekst laten voorlezen. Selecteer de tekst en klik op de Sprinter-leesknop. Zo kan je internetpagina’s laten voorlezen, e-mails, Facebook en PowerPoint presentaties beluisteren, enz.

Papieren tekst laten voorlezen

Wil je een tekst laten voorlezen maar heb je alleen een papieren versie? Het SprintPlus jaarabonnement bevat SprintOCR, de ge├»ntegreerde scan & OCR functie. Hiermee zet je papieren documenten om naar pdf-documenten en laat je ze onmiddellijk door SprintPlus voorlezen. Ook een pdf-bestand dat alleen ingescande figuren bevat in plaats van tekst, zogenaamde foto-pdf, vormt geen probleem voor SprintPlus. SprintOCR zet de foto-pdf om naar een tekst-pdf. Boeken of documenten hebben soms een ingewikkelde layout met meerdere kolommen en verschillende tekstblokken. Met SprintOCR kan je de tekststructuur automatisch laten herkennen. Zo krijg je meteen een juiste leesvolgorde. Ook taalherkenning is mogelijk.

Sprint Viewer

Sprint Viewer is een gratis tool voor leerkrachten of ouders om tekst-pdf-bestanden voor te bereiden en leesklaar te maken voor SprintPlus. Je kan de leesvolgorde aanpassen en taalvakken aanduiden. Op die manier zal SprintPlus het document correct voorlezen en de juiste taal kiezen.

Heeft een leerling een examen of een werkblad ingevuld met SprintPlus-pdf en wil je het document afdrukken vanop een pc waar geen SprintPlus licentie op staat? Met de gratis Sprint Viewer kan je het SprintPlus pdf-bestand openen en meteen afdrukken.
Download de Sprint Viewer en de handleiding.

Download de SprintPlus demoversie

Probeer alle mogelijkheden van SprintPlus uit met de demoversie. Gebruik de software 30 dagen gratis!