Begin het schooljaar met jouw zorgvisie: whitepaper met praktische tips en een takenplanner

Terug naar school… Steeds een heftige periode en dit jaar toch nog een tikkeltje heftiger! Omdat we samen steeds sterker staan, delen we graag het vijfstappenplan van basisschool Sint-Paulus Hansbeke. Ze hebben hierin hun decenniumlange aanpak samengevat. 

Het begint allemaal bij de zorgvisie. Ze volgen het lezen en spellen bij elke leerling systematisch op. Van zodra blijkt dat iemand extra ondersteuning nodig heeft worden alle partijen betrokken: kinderen, ouders, externe zorg, leerkrachten, CLB en medeleerlingen. De dialoog staat steeds centraal.

Bij Sint-Paulusinstituut Gent is een gelijkaardige manier van werken ontstaan. Op deze secundaire school hebben ze een draaiboek geschreven waarbij de zorgvraag centraal staat. Concreet hebben ze standaardmaatregelen per leerstoornis opgelijst. Wanneer een leerstoornis wordt opgemerkt, worden deze maatregelen steeds afgetoetst bij alle partijen. Tijdens die evaluatie wordt bekeken welke maatregelen passen bij de leerling en welke aanvullingen nodig zijn.

Meer tips om de zorgvraag centraal te stellen in je school? Download onze whitepaper!

Download

Een ander interessant instrument om bij de start van het schooljaar is deze taakplanner van Klasse. Deze planner leert faalangstige leerlingen in 3 stappen omgaan met schoolwerk plannen.
Meer info en gratis download op Klasse zelf.