Hoe zorg je voor een goed klastempo? 3 tips uit de praktijk!

Testimonial Lieven Verkest

Een grote drempel in het gebruik van voorleessoftware is dat dit het klastempo zou verstoren. Het kan altijd gebeuren dat er een leerling een technische vraag stelt of de tekst niet meteen kan openen. Of er is een verschillend tempo tussen de leerlingen zelf omdat de ene leerling al een tijdlang ervaring heeft met voorleessoftware terwijl de andere aan het begin staat. Voorleessoftware en een goed klastempo kan hand in hand gaan. Om je hierbij te helpen, delen we 3 tips uit onze whitepaper “Overwin drempels”.

Vlot kunnen typen is een terugkerende tip. Online typcursussen zoals Typ10 en de Typtuin of op school georganiseerde typlessen kunnen hier een uitweg bieden. Eva Roegiers (logopedist en zorgcoördinator) suggereert dat leerlingen vanaf de 3de graad basisonderwijs 100 aanslagen per minuut moeten kunnen typen om functioneel te zijn.

Een ander middel is om met SprintPlus te beginnen als studiehulpmiddel. Ingrid Coppens (leerkracht en zorgcoördinator) spreekt uit ervaring. Luidop studeren kan iedere leerling helpen, zeker auditieve studietypes. Op die manier ondervind je welke manier van werken bij jou past en focus je op één van de SprintPlus-functionaliteiten. Stapsgewijs kan je extra functies gebruiken.

Een derde tip is samen opleiding volgen. Aangezien leerlingen én leerkrachten niet steeds goed weten hoe ze de laptops met voorleessoftware moeten gebruiken, heeft coördinerend directeur Lieven Verkest besloten om iedereen op te leiden. Alle leerkrachten kregen een opleiding SprintPlus tijdens de lesuren. Op die manier was iedereen aanwezig en heeft iedereen een zekere basis onder de knie. Bovendien kregen alle kinderen die SprintPlus gebruiken samen een opleiding, ongeacht hun kennis van de software. Op die manier start iedereen op hetzelfde niveau.

Ontdek hoe je nog drempels kan overwinnen en download onze whitepaper!

Heb jij ook tips? Laat het ons weten, dan kunnen we anderen helpen met jouw best practices!

Begin het schooljaar met jouw zorgvisie: whitepaper met praktische tips en een takenplanner

Terug naar school… Steeds een heftige periode en dit jaar toch nog een tikkeltje heftiger! Omdat we samen steeds sterker staan, delen we graag het vijfstappenplan van basisschool Sint-Paulus Hansbeke. Ze hebben hierin hun decenniumlange aanpak samengevat. 

Het begint allemaal bij de zorgvisie. Ze volgen het lezen en spellen bij elke leerling systematisch op. Van zodra blijkt dat iemand extra ondersteuning nodig heeft worden alle partijen betrokken: kinderen, ouders, externe zorg, leerkrachten, CLB en medeleerlingen. De dialoog staat steeds centraal.

Bij Sint-Paulusinstituut Gent is een gelijkaardige manier van werken ontstaan. Op deze secundaire school hebben ze een draaiboek geschreven waarbij de zorgvraag centraal staat. Concreet hebben ze standaardmaatregelen per leerstoornis opgelijst. Wanneer een leerstoornis wordt opgemerkt, worden deze maatregelen steeds afgetoetst bij alle partijen. Tijdens die evaluatie wordt bekeken welke maatregelen passen bij de leerling en welke aanvullingen nodig zijn.

Meer tips om de zorgvraag centraal te stellen in je school? Download onze whitepaper!

Download

Een ander interessant instrument om bij de start van het schooljaar is deze taakplanner van Klasse. Deze planner leert faalangstige leerlingen in 3 stappen omgaan met schoolwerk plannen.
Meer info en gratis download op Klasse zelf.