Examentip en spraakherkenning

Spraak-naar-tekst

Wil jij zinnen dicteren in plaats van typen? SprintPlus combineren met Dragon (betalend) kon je al lang, maar sinds kort is er ook een oplossing voor SprintPlus.online. Dat kan dankzij een gratis webextensie in Google Chrome: VoiceIn. Hoe je er mee werkt? Lees verder op onze supportpagina.

Examenvoorbereiding

Eén van de best practices uit onze whitepaper is SprintPlus gebruiken bij examens. Maar hoe zet je examens veilig op voorhand klaar? In de afbeelding van de blog zie je hoe Sint-Paulus Gent dit aanpakt in Smartschool.1. Ga in Smartschool en maak bij Vakken een examenperiode aan, bv. “Examens mei/juni 2022”.2. Hier voeg je een map per examendag toe.3. Creëer voor elke examendag submappen per klas (of per leerling). Door deze structuur kan je rechten toekennen aan specifieke leerlingen. De voordelen?

  • Spiekvrij. Enkel die leerling kan dat document openen.
  • Beperkt in tijd. Je kan instellen wanneer dit document die dag beschikbaar is, bv. van 8.40 u. tot 9.15 u.
  • Gestructureerd. Op het einde kunnen de leerlingen het antwoordexemplaar uploaden in de juiste map, bv. in de uploadzone.

Leerlingen kunnen de examens dan maken op laptops die de school ter beschikking stelt. We zouden graag een examengids maken voor leerlingen en leerkrachten om voorbereid aan de examens te beginnen. Heb je tips die je graag met ons deelt? Laat het ons weten.

Facebookcommunity

Hoe start je met voorleessoftware? Hoe pakken anderen dit aan? Heb je zelf weetjes om te delen? Om deze en andere vragen te beantwoorden hebben we SprintPlus-groepen op Facebook opgericht. Zo kan je makkelijk ervaringen en tips uitwisselen met andere SprintPlussers. Word lid van
> SprintPlus lager onderwijs
> SprintPlus secundair onderwijs
> SprintPlus buitengewoon onderwijs
> SprintPlus voor anderstaligen