Tips voor een vlotte organisatie op school

Cover inspiratienamiddag

Bij de schoolstart komen er duizend-en-een dingen kijken. Van kleine praktische zaken tot grote strategische overwegingen.

Eén van de tips uit onze whitepaper is het belang van een vlotte organisatie. Hierin suggereert Annemie Vandamme dat de zorgcoördinator, de ICT-coördinator of de logopedist vooraf de voorleessoftware moeten aanleren. Idem voor het gebruik van digiboeken.

Ze geeft bovendien tips mee voor de praktische organisatie in de klas:
• Werken met laptop betekent meer ruimte nodig op de schoolbanken.
• Rekening houden met stopcontacten.
• Afspraken rond voorleessoftware: mag SprintPlus bijvoorbeeld voor alle vakken en alle toetsen en examens gebruikt worden?

Dit vraagt natuurlijk tijd. Lieven Verkest, coördinerend directeur van scholengemeenschap de Driespan roostert bijvoorbeeld leerkrachten 2 lestijden per week vrij. Zo kunnen ze overleggen over de kinderen en het zorgbeleid.

Voor meer verhalen uit de praktijk kan je gratis onze whitepaper downloaden.

Stichting Toegankelijke Informatie (STI)

Voorleessoftware zoals SprintPlus helpt leerlingen met lees-, schrijf en studeerproblemen zoals dyslexie een pak verder. Hoewel je steeds papieren teksten leesklaar kan maken dankzij OCR, is het vooral handig als je leesklare digitale teksten bij de hand hebt. Stichting Toegankelijke Informatie heeft een grote bibliotheek met digitale schoolboeken, toetsen en SE’s beschikbaar. Daarnaast kan je ook schoolboeken of ander lesmateriaal digitaal laten maken.

Wat is dyslexie?

Weet je wat dyslexie is? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een tekst leest? Lucas van Eureka Leuven/ADIBib legt uit wat dyslexie is op maat van jonge kinderen. Denk je dat dit filmpje iemand kan helpen? Deel het gerust!