3 redenen waarom voorleessoftware jou helpt

Hoe helpt SprintPlus jou? Welk effect hebben de voorleesfunctie, spellingscontrole en woordvoorspeller op jouw prestaties?

SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs) presenteert een bondig overzicht van de wetenschappelijke studies rond het effect van ondersteunende software.

Benieuwd? Bekijk hieronder enkele highlights: 

 • Begrijpend lezen. Dankzij voorleessoftware hoef je minder energie te steken in het lezen van een tekst. Je kan je dus volledig concentreren op de inhoud van de tekst.
 • Spelling en schrijven. Fouten worden sneller opgemerkt dankzij de voorleesfunctie en spellingscontrole. De woordvoorspeller werkt dan weer doeltreffend op de structuur en de accuraatheid van de geschreven tekst.
 • Emotioneel. Voorleessoftware stimuleert zelfvertrouwen en vermindert stress en vermoeidheid. Hierdoor ben je tijdens en op het einde van je schoolcarrière minder leermoe.

Tips bij het inzetten van voorleessoftware

Maak er binnen je school, hogeschool of universiteit een succesverhaal van, stem de omgeving ook af op ondersteunende software. Houd hierbij rekening met volgende 3 tips: 

 1. Verlies het individu niet uit het oog. Iedereen heeft andere sterkten en zwakten. Breng steeds de noden en verwachtingen in kaart en stem daar de hulpmiddelen op af. Zo kan de ene nood hebben aan de SprintPlus woordvoorspeller en de andere vooral aan de homofonenhulp.

  Houd hiervoor een open dialoog tussen lesgevers, leerlingen of studenten en ouders. Het Belgische analysemodel van Lees voor Vlaanderen (Eureka Leuven i.s.m. de Vlaamse overheid) kan hiervoor als leidraad dienen.
   
 2. Stuur de ICT-omgeving en -beleid bij indien nodig. Kunnen de noden en verwachtingen ingelost worden door het huidige ICT-beleid? Welke aanpassingen aan het ICT-beleid zijn er nodig? Voorleessoftware heeft immers heel wat randvoorwaarden op vlak van hard- en software. 

  Scholen, hogescholen en universiteiten kunnen zich laten inspireren door het actieplan van Lees voor Vlaanderen.
   
 3. Begin bij inhoud. Vermijd stress en bekijk op voorhand of het lesmateriaal digitaal en toegankelijk is. Veelal worden cursussen, werkbladen en toetsen of examens digitaal aangeleverd voordat ze omgetoverd worden in een papieren variant. De stap naar voorleesbare inhoud is daardoor snel gezet.